Mer om avtalslagen

Historik

Läs om Avtalslagens historik på Wikipedia. Avtalslagen kom till som ett gemensamt nordiskt samarbete som ledde till mycket snarlika lagar i Danmark och Norge. Den senaste moderniseringen i Avtalslagen är den om oskäliga avtalsvillkor (§ 36) från 1976.

Avtalslagen2010

Avtalslagen 2010 behandlar många rättsliga frågor som inte regleras i avtalslagen från 1915. Avtalslagen 2010 är ingen riktig lag utan är ett ambitiöst försök att förklara hur man ska läsa Avtalslagen, alltså vad som gäller idag. På hemsidan finns kommentarer och många bra förklaringar. Så här beskriver upphovsmännen hemsidan:

”Man blir avundsjuk på kolleger i vissa andra länder som snabbt får svar på de flesta frågor genom att läsa i sin moderna avtalslag med tillhörande lagkommentarer. Avtalslagen 2010 syftar till att göra det lika enkelt för svenska jurister. Praktiserande svenska jurister som vill veta vad som gäller slipper nu i de flesta fall att läsa tusentals sidor doktrin.”

Kort om ogiltighet

Avtal kan jämkas eller ogiltigförklaras under vissa förutsättningar. Om dem läser du mer på länken ovan. Exempelvis om omständigheterna var sådana vid avtalets tillkomst att det skulle anses strida mot tro och heder att åberopa avtalets giltighet med vetskap om omständigheterna.