FAQ

När blir ett avtal bindande?

Om erbjudandet riktas till var och en blir det bindande först när mottagaren förklarar att denna vill ingå avtal och avsändaren accepterar detta. Om ett erbjudande är riktat mot en viss person är den som lämnar erbjudandet som huvudregel bundet av detta därefter.

Hur gör jag för att komma ur ett avtal?

För att komma ur ett avtal kan du antingen vänta tills det löper ut av sig självt, säga upp avtalet med beaktande av uppsägningstid eller häva avtalet om motparten inte uppfyller sina förpliktelser.

Kan man avtala bort avtalslagen?

Både ja och nej. Vissa delar av avtalslagen kan parterna avtala bort medan andra delar av lagen är tvingande.